Повечето конвенционални тампони не използват органичен памук “, започва тя.

Повечето конвенционални тампони не използват органичен памук “, започва тя. За протокол, същия микробиолог твърди, че тампонът на всички памуци „е най-добрият възможен продукт.“ Какви химикали са в тампони? Диоксини Що се отнася до химикалите в тампоните, диоксините изглежда са Ver Más